Ikrar dove

Ikrar dova (Hadžijska dova)

U Subutu 10.06.23. i Nedjelju 11.06.23 god. imali smo čast da iz našeg džemata, učenjem
Ikrar dove lijepim programom i uputama imama Hafiza Kenana ef. Čauševića (kandidat za stalnog imama u Wittenu) i našeg dugogodišnjeg mualima hatiba i imama hadži Ruvejd ef.Jahića ispratimo budeće hadźije.
Po našem starom običaju uz prisutstvo velikog broja džematlija, komšija, prijatelja i rodbine u suboto smo uz izvod prelijepih ilahija i dovom koju je proučio Ruvejd ef. Jahić poželjeli sve najbolje i Mubarek hadž Ahmičić Dževadu i njegovoj hanumi Mirsadi.
U nedelju smo uz lijepe želje i dove ispratili Hodžić Elvedina, Ljevaković Elmira i njegovu hanumu Amru.
Stara Bošnjačka tradicija koja se prenosi sa koljena na koljeno je da se musafir uvijek lijepo dočeka i ugosti.
Poslije dova budeće hadžije su se pobrinule da u donjem dijelu džamije (sali) ugoste sve prisutne hranom pićem i kolačima.
Neka je hajirli nijet našim budućim hadžijama i ovo sveto putovanje i zijaret najuzvišenijih mjesta za muslimane.
Lebejke Allahume Lebejk

Mubarek hadž